Bilder och illustrationer

Bilder är en viktig del i vår kommunikation och ska användas för att förtydliga och förstärka det som sägs. Vårt bildmanér ”Stadens ögonblick” beskriver den känsla som ska återspeglas i alla våra bilder.

Funktionsikoner

Funktionsikonerna förtydligar de olika funktioner på webbplatsen såsom ett förstoringsglas för sökfunktionen, en tratt för filtrering eller en pratbubbla för kontakt. I pdf-filen nedan hittar du de olika funktionsikonerna.

Funktionsikoner (pdf, 454 kB, nytt fönster)

Illustrationer

I vår grafiska profil ingår ikoner som används som illustrationer. För webb är de anpassade med tunnare linjer som fungera bättre även i mindre enheter. I pdf-filen hittar du olika illustrationer.

Illustrationer (pdf, 5 549 kB, nytt fönster)

Bildproportioner

För att utseendet på bilder på våra webbplatser ska se enhetligt ut, har ett antal bildproportioner fastställts som ska följas.

Du hittar bildstorlekar som används inom .stockholm i publiceringsguiden.

Bilder, publiceringsguide

Nedan listas alla bildproportioner och hur de ska användas på de olika sidorna och komponenterna.

Bildproportionen 8:5 används på navigationspuffen, startsidespuffen och kortet i Hitta-listningen.

Bildproportionen 16:9 används för toppbilden på undersida med standardmall, guidesida och produktblad.

Bildproportionen 13:5 används för toppbilden på ett ämnes startsida.

Bildproportionen 2:1 används för bilder på sidor med fullbreddsmall (det vill säga sidor utan högerspalt) och för toppbilden samt de flesta puffarna på tema-startsidan.

Uppdaterad