E-tjänster

Det är viktigt att man tydligt ser att e-tjänsterna hänger ihop med start.stockholm. Med hjälp av typsnitt, färger och layout skapar du igenkänning.

Namngivning

När du väljer ett namn till din e-tjänst tänk på att användaren direkt ska förstå vad den ska användas till.

  • Namnet ska avspegla vad man kan göra och vilket område det handlar om. Till exempel Hitta parkering eller Sök radonmätning.
  • Ordet Stockholm behöver inte finnas med i namnet.
  • Hitta inte på egennamn eller interna förkortningar.

Uppdaterad