Beskrivning

Söksidan låter användaren söka fritt på innehåll.

Specifikation och design

Rubriken är H1.

Sökfältet är 58px högt (på dator) och är tillsammans med sökknappen 8 grid-kolumner brett. Inuti sökfältet visas en ikon med förstoringsglas till vänster. Ikonen är endast dekorativ. Förstoringsglaset är 24x24px.

Texten i sökfältet är Verdana 20px.

När användaren börjar skriva visas en ikon med ett kryss. Klick på denna ikon rensar sökfältet. Krysset är 20x20px.