Typografi

Staden använder följande teckensnitt på webben:

Stockholm Type

Vår typografi är en viktig del av Stockholms stads grafiska profil. Stockholm Type är Stockholms stads egna typsnitt, specialritat av schweizaren Emmanuel Rey och som används i rubriker på våra webbplatser. Genom ett särskiljande typsnitt med mycket identitet skapar vi igenkänning och kan lyfta fram och knyta samman våra verksamheter. Man kommer åt typsnittet via stadens font-tjänst. Mer info finns här

Open Sans

Open Sans är en sans serif formgiven av Steve Matteson. Det används i ingresser och brödtext. Typsnittet är optimerat för webb och har utmärkt läsbarhet. Open Sans är en gratis font från Google Fonts API, och kan användas via följande länk:

Uppdaterad