Typografi

Staden använder följande teckensnitt på webben:

Stockholm Type

Vår typografi är en viktig del av Stockholms stads grafiska profil. Stockholm Type är Stockholms stads egna typsnitt, specialritat av schweizaren Emmanuel Rey. Det används i rubriker och ingresser på våra webbplatser. Genom ett särskiljande typsnitt med mycket identitet skapar vi igenkänning och kan lyfta fram och knyta samman våra verksamheter. Man kommer åt typsnittet via stadens font-tjänst. Mer info finns här

Verdana

Verdana är ett sans-serif-typsnitt formgivet av Matthew Carter för Microsoft. Det används i brödtext och som H5. Typsnittet är specialdesignat för att ge en klar och ren ordbild på datorskärmar även i mindre storlekar.

Uppdaterad