Typografi

Staden använder följande teckensnitt på webben:

Stockholm Type

Vår typografi är en viktig del av Stockholms stads grafiska profil. Stockholm Type och Stockholm Type Display är Stockholms stads egna typsnitt, specialritat av schweizaren Emmanuel Rey. Genom ett särskiljande typsnitt med mycket identitet skapar vi igenkänning och kan lyfta fram och knyta samman våra verksamheter. Man kommer åt typsnittet via stadens font-tjänst. Mer info finns här

Open Sans

Open Sans är en sans serif formgiven av Steve Matteson. Teckensnittet är optimerat för webb och har utmärkt läsbarhet. Open Sans är en gratis font från Google Fonts API, och kan användas via följande länk:

Uppdaterad