Uppdaterat datum

Beskrivning

En text och ett datum som anger när sidan uppdaterades. Se exempel direkt under texten på denna sida.

Specifikation och design

En text och ett datum är satta med Verdana Bold 13px, med efterföljande horisontell svart linje om 1px. Linjens längd anpassar sig efter textens bredd.

Uppdaterad