Tabbfokus

Beskrivning

Användare som navigerar med hjälp av tangentbord kan flytta fokus mellan sidans olika element. Det fokuserade elementet har en visuell förstärkning. Se exempel direkt under texten på denna sida.

Specifikation och design

Standard tabbfokus är 2px blå ram. Våra riktlinjer är att tabbfokus ska byta färg på tabbfokus beroende på sin kontext: mot en mörk bakgrund är ramen tabbgul.

Färgkontrasten mellan tabbfokus och sin bakgrund ska vara minst 3:1.

Tabba mellan dessa exempellänkar för att se hur det ska se ut.

Uppdaterad