Beskrivning

Ingångar som länkar till det vanligaste och viktigaste för användaren som finns på den webbplatsen.

Specifikation och design

Det får vara max tre ingångar och de får bara finnas på ett ämnes startsida. Bakgrundsfärgen får vara blå, orange, grön eller rosa. Länken är vit i Verdana 16px och har en pil-ikon. Se exempel direkt under texten på denna sida.