Beskrivning

Startsidespufflistan som bara får användas på startsidan, består av en puff med bild, och tre puffar utan bild. Se exempel direkt under denna text.

Specifikation och design

Puff 1 har en bild och placeras till vänster om puff 2, 3 och 4 (på dator), men placeras ovanför på mobil. Puffarna separeras med en grå linje om 1px.

Rubriken är länkblå Stockholm Type 20px. Texten är Verdana 16px.

Startsidespufflistan får endast placeras på startsidan.