Statusrutor

Beskrivning

Rutor med text och ikoner som tillhandahåller meddelanden i form av till exempel viktig information, varningar eller fel.

Specifikation och design

Texten är svart Verdana 16px.

Information

Ljusblå med 1px blå ram. Ikon: bokstaven "i" i en cirkel.

Exempel på en ljusblå statusruta.

Bekräftelse

Ljusgrön med 1px grön ram. Ikon: grön bock i en cirkel.

Exempel på en ljusgrön statusruta.

Fel

Rosa med 1px röd ram. Ikon: röd varningstriangel.

Exempel på en rosa statusruta.

Färger för statusrutor

Alla färger som omnämns på denna sida finns beskrivna i detalj på sidan om färger.

Uppdaterad