Bra att veta-lista

Beskrivning

En lista med listpunkter i form av en rosa vertikal linje. Listan kan användas för särskilt viktig information. Om du tittar på en dator, se exempel till höger. Om du tittar på mobil eller tablet, se exempel nedan.

Specifikation och design

Texten i varje listpunkt är satt i Verdana 16 px. Den rosa vertikala linjen är 8 px bred och höjden anpassar sig efter texten.

Listan ska användas mot vit bakgrund. 

Uppdaterad