Tabell

Beskrivning

En tabell används då det finns ett behov av att arrangera data på ett visuellt överskådligt sätt. Se exempel direkt under denna text.

Specifikation och design

Tabellen omgärdas av en grå linje om 1px.

Tabellrubrik: Stockholm Type 24px.

Kolumnrubriker: vit text Open Sans 16px.

Rader: den översta raden innehåller kolumnrubriker och har svart bakgrundsfärg. Därefter är varannan rad vit och varannan bakgrundsgrå.

Celler: all text är Open Sans 16px. Alla celler har en grå linje om 1px.

Tabellrubrik
Kolumnrubrik Kolumnrubrik
Text 1 Text 1
Text 2 Text 2
Text 3 Text 3
Text 4 Text 4

Uppdaterad