Snabblänkar

Beskrivning

En lista med länkar och beskrivande text. Se exempel direkt under texten på denna sida.

Specifikation och design

Hela komponenten ligger mot vit bakgrund.

Varje listpunkt är Stockholm Type Regular 20px. Den beskrivande texten är Verdana 16px.

Varje listpunkt är har ett ljusgrå linje i ovankant om 8px.

Får endast användas på en startsida eller på en sida av typen "Fullbredd". Länkarna delas upp i två kolumner på dator (ej på mobil). 

Rubrik på snabblänkar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Uppdaterad