Länkar och knappar

Beskrivning

En länk leder till en ny sida eller plats. En knapp har funktionalitet kopplad till sig, till exempel, spara som favorit eller fälla ut innehåll.

Specifikation och design

Texten i alla länkar och knappar är Open Sans 16px. Färg för länkar är länkblå.

Länkar

Vanlig länk

Länk

Länk till sida (viktig länk)

Knappar

Primär knapp

Blå knapp med vit text.

Primär knapp

Primär knapp med ikon

Blå knapp med vit text och vit ikon. Avståndet mellan ikonen och texten är 10 px. Ikonen och texten är centrerade inuti knappen.

Sekundär knapp

Transparent knapp med blå text och blå ram om 1px.

Sekundär knapp

Länk till e-tjänst

Transparent med lila text, lila ram om 1px och vit ikon mot lila bakgrund.

Färger för länkar och knappar

Färgerna blå, länkblå och lila finns beskrivna i detalj på sidan om färger

Uppdaterad