Länkar och knappar

Beskrivning

Länk eller knapp?

  • En länk leder till en ny sida eller plats.
  • En knapp har funktionalitet kopplad till sig, till exempel, Skicka eller Stäng.

Specifikation och design

Texten i alla länkar och knappar är Verdana 16px.

Färger:

  • Länk: "länkblå"
  • Besökt länk: "lila"

Vanlig länk 

Oformaterad länk.

Länk

Länk till sida

Länken följs av en blå pil som pekar åt höger.

Länk eller knapp, med ikon

Länk / knapp, med ikon

Primär länk eller knapp

Blå bakgrund med vit text.

Primär länk / knapp

Primär länk eller knapp, med ikon

Blå bakgrund med vit text och ikon. Avståndet mellan ikonen och texten är 10px.

Sekundär länk eller knapp

Transparent bakgrund med blå text och blå ram om 1px.

Sekundär länk / knapp

Sekundär länk eller knapp, med ikon

Transparent bakgrund med blå text och blå ram om 1px. Avståndet mellan ikonen och texten är 10px.

Sekundär länk / knapp, med ikon

Länk till e-tjänst

Transparent med lila text, lila ram om 1px och vit ikon mot lila bakgrund.

Färger för länkar och knappar

Färgerna blå, länkblå och lila finns beskrivna i detalj på sidan om färger.

Stockholms stads färger

Uppdaterad