Kontaktinformation

Beskrivning

Komponenten består av en gruppering av öppettider och kontaktvägar. Om du tittar på en dator, se exempel till höger. Om du tittar på mobil eller tablet, se exempel nedan.

Specifikation och design

Det finns en skylt som visar om det öppet (grön) eller stängt (rosa). Texten i skylten har vit versal text Open Sans 13px.

Namnet på enheten är Open Sans Bold 16px.

Öppettiderna är Open Sans 16px. Avvikande öppettider för t ex midsommarafton och julafton har rosa färg.

Kontaktvägar som t ex telefon och e-post föregås av en ikon 20x20 px.

  • Telefon har en telefonikon
  • Mobiltelefon har en mobiltelefonikon.
  • E-post har en e-postikon.
  • Fax har en faxikon.
  • E-postformulär har en pennikon.

Uppdaterad