Navigationspufflista

Beskrivning

En lista med navigationspuffar. Varje puff består av en bild, en rubrik och en text. Se exempel direkt under texten på denna sida.

Specifikation och design

Navigationspufflistan finns i två utföranden på dator.

  • Bilden kan vara placerad till vänster och rubrik och text till höger.
  • Bilden kan vara placerad ovanför rubrik och text. Puffarna presenteras i två kolumner (endast på sida med fullbredd).

Hela kortet ska vara klickbart.

Om texten är för lång, ska texten klippas av (ej mitt i ett ord) och visa tre prickar (ellipsis).

Rubrik på navigationspufflista

Uppdaterad