Lättläst

Beskrivning

Lättläst är en knapp som växlar till en lättläst version av sidans text. Se exempel under rubriken på denna sida.

Specifikation och design

Knappen innehåller en ikon med symbolen "LL" och en text i Verdana 16px som är länkblå. Knappen har två lägen: "Lättläst" och "Avsluta lättläst".

Uppdaterad