Guide

Beskrivning

En guide har som syfte att tydligt visualisera olika steg i en process, och består av:

Specifikation och design

Guidemodul

Märket är vitt med orange versal text Verdana 13px. Rubriken är vit Stockholm Type Bold 26px.

Texten är vit Verdana 16px.

Guidestegen ligger i två kolumner på dator (ej på mobil). Varje guidesteg har en linje upptill och nertill om 1px. Guidesteget är vit Verdana 18px och har en vit siffra Stockholm Type 36px.

Guidesida

Märket är orangefärgat med vit text Verdana 13px. Rubriken är H1.

Guiden har ankarlänkar högst upp. De ligger i två kolumner på dator (ej på mobil). Varje ankarlänk har en orange linje upptill och nertill, och en orange siffra i Stockholm Type 36px.

Varje guidesteg har en orange cirkel 40x40px. Inuti cirkeln finns en vit siffra i Stockholm Type Bold 24px.

Guidepuff

Guidepuffen får endast ligga mot vit bakgrund. Om du tittar på en dator, se exempel till höger. Om du tittar på mobil eller tablet, se exempel nedan. 

Märket är orangefärgat med vit text Verdana 13px. Varje länk har en orange linje upptill och nertill, och en orange siffra i Stockholm Type 36px.

Uppdaterad