Länklista

Beskrivning

En lista med länkar. Se exempel direkt under texten på denna sida.

Specifikation och design

En lista med länkar, där varje listpunkt är satt i Open Sans 16px.

Det finns en grå linje om 1px ovanför och under före första listpunkten, under sista listpunkten och mellan varje listpunkt.

Rubrik på länklista

Uppdaterad