Ordlista

Beskrivning

Rubrik och text vars syfte är att förklara svåra ord. Om du tittar på en dator, se exempel till höger. Om du tittar på mobil eller tablet, se exempel nedan. 

Specifikation och design

Rubriken är Verdana Bold 16px och texten är Verdana 16px. 

Får endast placeras i sekundära ytan (högerspalt på dator).

Uppdaterad