Formulär

Beskrivning

Ett webbformulär kan till exempel användas för att söka tillstånd, skicka frågor eller lämna feedback. En knapptryckning sänder iväg informationen till mottagaren.

Specifikation och design

  • Formulär: ska ligga mot en vit bakgrundsplatta.
  • Ledtext: Stockholm Type, 16px.
  • Textfält: ska vara 44px högt, med Verdana, 16 px. Fältet har en mellangrå kantlinje om 1px. Inga rundade hörn.
  • Obligatoriskt fält: markeras med en asterisk i ledtexten, Stockholm Type, 16px.
  • Ikoner för kryssruta och radioknapp finns på Bilder och illustrationer.
  • Bifoga fil är en sekundär knapp med en gem-ikon.
  • När man har bifogat filer visas de i en lista som har en grå kantlinje om 1px mellan de olika filerna. Bifoga filer i formuläret nedan för att se hur det ser ut.
  • Länk till personuppgifter och dataskydd: ska finnas under Skicka-knappen.

Felhantering

Skicka detta formulär tomt för att se exempel.

  • Felmeddelande i lista: röd Verdana, 16px.
  • Felmeddelande per fält: ikon och röd Verdana, 13px.

Formulär

Nedan följer de komponenter som ingår i formulär:

* Obligatorisk uppgift

Kryssrutor
Radioknappar

Uppdaterad